Tijd voor de volgende stap.

Alhamdoelillaah: goed nieuws!

We hebben goed nieuws voor u en uw kinderen. Het islamitisch voortgezet onderwijs vestigt zich met de wil van Allah en met uw hulp in Eindhoven.

De stichting Islamitische Educatie Zuid Oost Nederland (IEZO) sticht, beheert en faciliteert scholen van klasse voor moslim kinderen van 0 tot 18 jaar. Onze scholen bieden  een kansrijke leeromgeving voor alle leerlingen geïnspireerd door onze islamitische grondslag. Met drie basisscholen in de steden Eindhoven, Venlo en Roermond kondigt IEZO hierbij dan ook aan dat de voorbereidingen voor de komst van het Medina College in volle gang zijn. Achter de schermen zijn onze mensen druk bezig om de opening mogelijk te maken.

Dit kunnen zij natuurlijk niet alleen; dit doen we samen. We hebben uw steun dan ook hard nodig. Hoe dan? Door als ouder uw ouderverklaring te geven.

Wat is een ouderverklaring?

Met uw ouderverklaring geeft u aan dat u uw kind zou willen inschrijven op het Medina College als deze start. De verklaring betekent niet dat u dit ook verplicht bent. U kunt altijd nog besluiten om uw kind op een andere school aan te melden. Wij streven er naar de school te openen in 2024.

Waarom een islamitische middelbare school in Eindhoven?

Zoals u ongetwijfeld weet is en blijft Eindhoven een bijzondere stad in een dynamische regio. Niet in de laatste plaats omdat de stad de eerste islamitische basisschool van Nederland (Tarieq Ibnoe Ziyad vanaf 1987) binnen haar stadsgrenzen heeft.  Een paar jaar later volgde de islamitische basisschool Salah Eddin El Ayyoubi en opende deze school haar deuren in Helmond. En daar mogen wij als inwoners van de Brainport-regio enorm trots op zijn. Zo kent deze regio in Zuidoost Nederland inmiddels al meer dan 30 jaar islamitisch basisonderwijs voor onze kinderen.  De kans is groot dat de nieuwe generatie ouders zoals u en ik op deze scholen hebben gezeten, dan wel bekenden hebben die naar deze scholen zijn gegaan of nu kinderen op één van deze twee scholen hebben.

Nu is het inshaaAllah tijd voor de volgende stap: islamitisch voortgezet onderwijs in Eindhoven. Met de komst van het islamitisch voortgezet onderwijs in onze regio realiseren we een langgekoesterde wens van veel ouders en oud-leerlingen: een sluitend verlengstuk van het islamitisch basisonderwijs en een waardevolle aanvulling voor het islamitisch onderwijs in brede zin. Sluitend in de zin dat er binnenkort sprake is van een continuüm aan islamitisch onderwijs, waarbij elke leerling passend en betekenisvol islamitisch onderwijs ontvangt, dat is afgestemd op zijn en haar persoonlijke talenten en onderwijs- en religieuze behoeften.

Wilt u niet langer wachten en dit mooie initiatief steunen zoals onze ouders dat ruim 30 jaar terug ook eens deden bij de oprichting van de eerste islamitische basisschool? Geef dan uw ouderverklaring voor onze middelbare school: het Medina College.

Waarom het Medina College?

Het Medina College biedt een kansrijke leeromgeving geïnspireerd op islamitische grondslag. Elke leerling kan in deze omgeving zijn of haar persoonlijkheid maximaal ontplooien. Elke leerling wordt aangemoedigd om te leren zich vrij te bewegen in de gemeenschap binnen en buiten de school. Elke leerling wordt voorbereid op een zo goed mogelijke uitgangspositie voor verdere studie en een plek op de arbeidsmarkt.

We zijn er ons van bewust, dat onze leerlingen en onze medewerkers leren en leven; zowel binnen de muren van onze scholen als ook daarbuiten. We willen actief inspelen op en betrokken zijn bij de wereld om ons heen. De ouders van onze leerlingen zijn daarom onmisbaar bij het realiseren van onze missie.

Medina College en bewustwording

De tijd van de basisschool zit er (bijna) op. Uw kind gaat verder in haar of zijn ontwikkeling. De periode voortgezet onderwijs dient zich aan. Een periode met mooie kansen, spannende veranderingen, maar ook met minder mooie uitdagingen, waar u en uw kind níet op zitten te wachten. Juist in deze periode van verandering, de periode waarin uw kind in de puberteit raakt vraagt een vertrouwde, zorgzame en veilige omgeving. Het Medina College wil deze omgeving voor u en uw kind bieden. Wij snappen goed, dat het uw wens is dat uw kind weet op te groeien tot een sterke, zelfstandige, gekwalificeerde, bewuste en betrokken moslim of moslima. Het Medina College draagt daar graag aan bij door met uw kind op in ieder geval de volgende vijf vlakken te werken:

Ieder mens vraagt zich op enig moment in het leven af ‘Waarom ben ik hier? en “Waartoe bestaat de mens”. We laten onze leerlingen nadenken over wat geloof nu eigenlijk met ze doet. Dat het een belangrijk kompas kan zijn in je leven. We leren hen niet te oordelen over een ander, maar juist de verbinding te zoeken in wat we gemeenschappelijk hebben.

We moedigen onze leerlingen aan om verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze doen in dit leven. Dat we met z’n allen goed moeten zorgen voor Allah’s schepping. Voor alle mensen, voor alle dieren, voor de hele natuur en zelfs voor dat deel van de wereld dat voor ons onzichtbaar is.

Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat is een concept wat zeker onze voortgezet onderwijs leerlingen heel goed begrijpen. Ze snappen ook heel goed dat het betekent dat je de andere mensen in je omgeving ruimte moet bieden voor eigen keuzes.

Op het Medina College werken we verder aan de ontwikkeling van goed burgerschap door te werken aan sociale vaardigheden. Ook stimuleren we het kritisch denken. Niet alleen op basis van meningen, maar ook door zelf en samen na te denken over dingen die echt van belang zijn voor jezelf, je omgeving en de maatschappij.

Het gaat om wat je doet en ook zeker vanuit welke houding je dat doet. Pas op het moment dat jouw acties voortkomen uit jouw innerlijke kracht, kun je met de wil van Allah tot bloei komen. Dat is wat er gebeurde in Andalusië, waar moslims eeuwenlang hebben gebouwd aan een samenleving waarin kritisch denken en kennis delen het fundament waren voor een bijzonder en gedeeld soort welvaart.

Het leverde een omgeving op die bijzonder is door de rust die het uitstraalt en de vakmanschap waarmee het gemaakt is.  Wat wij daarvan kunnen leren, is dat alles met elkaar is verbonden. Dat we open moeten staan voor kennis van buiten, zonder daardoor geïmponeerd te zijn. Dat het belangrijk is om je aan de menselijke maat te houden en niet dingen moet doen om te imponeren. Wat wel werkt is samen op een bedachtzame manier aan iets groots werken. Ieder vanuit zijn eigen talent.

Balans houden leer je door veel te oefenen. We brengen onze leerlingen bij, dat ze zich verdraagzaam opstellen, eerlijk zijn tegen zichzelf en anderen en dat ze de mensen om hen heen op een rechtvaardige manier behandelen. De Nederlandse kernwaarden zijn hierin belangrijk: zorg dat jij en de ander in vrijheid kunnen leven, ga uit van gelijkwaardigheid en wees solidair.

Wat we onze leerlingen mee willen geven, is dat fouten maken mag en in dit leven er zelfs bij hoort. Fouten maken we allemaal en dat mag én moet om te kunnen groeien. Op het Medina College is kwetsbaar zijn geen zwakte. Fouten maken betekent niet dat je dom bent. Niemand is volmaakt, dat is alleen Allah. Het gaat erom wat het geloof met je karakter doet en hoe dit omzet in waarneembaar gedrag. En uiteraard betekent het ook of je straks goed kunt uitleggen waarom je bepaalde beslissingen neemt. Een sterk karakter: daar heb je je hele leven profijt van!

Aan welke eisen voldoet het Medina Collega?

De school voldoet aan alle wettelijke eisen. Bij de inrichting van het onderwijs worden beproefde moderne lesmethoden ingezet met gemotiveerde, bevoegde en bekwame islamitische en niet islamitische leraren ingezet.

Het onderwijs is zoveel als mogelijk onderwijs op maat. Het beste wordt uit het kind gehaald door aan te sluiten bij het niveau en het tempo van het kind. We zorgen ervoor dat het kind goed op niveau geplaatst kan worden en vervolgens op zijn/haar behoefte afgestemd onderwijs krijgt. Onderwijs dus waar hij/zij het meest van leert. Op het Medina College besteden we dadelijk naast de schoolse vakken veel aandacht aan vaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen en dragen voor de eigen ontwikkeling en reflecteren op het eigen gedrag. Ook gaat onze aandacht uit naar het pedagogisch klimaat. In de school staat naast de kwaliteit van het onderwijs ook de kwaliteit van de pedagogische relatie centraal. Contact is de verbinding die iedere leerkracht nodig heeft om tactvol te kunnen handelen.

Ouderverklaring geven

U wordt doorgeleid naar onze informatie
pagina over het Medina College op de webpagina van DUO. Klik vervolgens op het groene knop ‘ouderverklaring’.

Inloggen bij DigiD

Kies uw inlogmethoden voor DigiD en vul uw accountgegevens in om vertrouwd in te loggen. U komt terecht op MijnDUO op de webpagina van Dienst Uitvoering Onderwijs.

Ouderverklaring bevestigen

Vervolgens krijgt u een formulier te zien voor het plaatsen van de ouderverklaring voor nieuwe scholen. Door deze in te vullen en te bevestigen maakt u kenbaar dat u ons initiatief steunt.