Help ons Medina College te realiseren!

Het islamitisch voorgezet onderwijs heeft uw steun hard nodig. U kunt als ouder een ouderverklaring geven en daarmee een steentje bijdragen aan de toekomst van onze kinderen.

Alhamdoelillaah:
goed nieuws!

Studenten leren typen

We hebben goed nieuws voor u en uw kinderen. Het islamitisch voortgezet onderwijs vestigt zich met de wil van Allah en met uw hulp in Eindhoven.

De stichting Islamitische Educatie Zuid Oost Nederland (IEZO) sticht, beheert en faciliteert scholen van klasse voor moslim kinderen van 0 tot 18 jaar. Onze scholen bieden  een kansrijke leeromgeving voor alle leerlingen geïnspireerd door onze islamitische grondslag. Met drie basisscholen in de steden Eindhoven, Venlo en Roermond kondigt IEZO hierbij dan ook aan dat de voorbereidingen voor de komst van het Medina College in volle gang zijn. Achter de schermen zijn onze mensen druk bezig om de opening mogelijk te maken.

Het Medina College wil deze omgeving voor u en uw kind bieden. Wij snappen goed, dat het uw wens is dat uw kind weet op te groeien tot een sterke, zelfstandige, gekwalificeerde, bewuste en betrokken moslim of moslima.

Onze opgave is om een islamitische scholengemeenschap te realiseren

Daarvoor hebben we minstens

630

*ouderverklaringen nodig

}

vóór
1 november

*Met de verklaring geeft u aan belangstelling te hebben voor het initiatief. De ouderverklaring geldt niet als inschrijving. U kunt per kind in de leeftijd van 10, 11 en 12 jaar ons initiatief steunen.

Wilt u bij dit project zelf of samen met anderen een actieve bijdrage leveren?
Neem dan gerust contact met ons op.

Wilt u uw kind verzekeren van islamitisch middelbaar onderwijs? Steun dan ons initiatief!

Onze opleidingen

MAVO leerlingen Medina College

MAVO
(VMBO TL)

Uw kind kan doorstromen naar onze HAVO. Met dit diploma kan hij/ zij ook in het MBO opleidingen volgen op niveau 4.
HAVO leerlingen

HAVO

Onze HAVO bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (HBO). De HAVO duurt 5 jaar.

VWO leerling Medina College

VWO
(Atheneum / Gymnasium)

Ons VWO bereidt voor op het Wetenschappelijk Onderwijs (universiteit). Het VWO duurt 6 jaar.

Leraar Medina College

Wij snappen goed, dat het uw wens is dat uw kind weet op te groeien tot een sterke, zelfstandige, gekwalificeerde, bewuste en betrokken moslim of moslima. Het Medina College draagt daar graag aan bij door met uw kind op in ieder geval de volgende vijf vlakken te werken:

1. Zingeving is de essentie van het leven
2. Leg de focus op menswaardigheid
3. Alles is met elkaar verbonden
4. Zoek altijd de middenweg
5. Je moet fouten durven maken

Medina College en bewustwording

Aan welke eisen voldoet het Medina Collega?

De school voldoet aan alle wettelijke eisen. Bij de inrichting van het onderwijs worden beproefde moderne lesmethoden ingezet met gemotiveerde, bevoegde en bekwame islamitische en niet islamitische leraren ingezet.

Het onderwijs is zoveel als mogelijk onderwijs op maat. Het beste wordt uit het kind gehaald door aan te sluiten bij het niveau en het tempo van het kind. We zorgen ervoor dat het kind goed op niveau geplaatst kan worden en vervolgens op zijn/haar behoefte afgestemd onderwijs krijgt. Onderwijs dus waar hij/zij het meest van leert.

Op het Medina College besteden we dadelijk naast de schoolse vakken veel aandacht aan vaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen en dragen voor de eigen ontwikkeling en reflecteren op het eigen gedrag. Ook gaat onze aandacht uit naar het pedagogisch klimaat. In de school staat naast de kwaliteit van het onderwijs ook de kwaliteit van de pedagogische relatie centraal. Contact is de verbinding die iedere leerkracht nodig heeft om tactvol te kunnen handelen.

1e klas leerlingen

Wat ouders en kinderen denken over Medina College

Dit kan ook in Eindhoven!

Het islamitisch voorgezet onderwijs bestaat al sinds 2014 in Rotterdam. Wilt u een indruk krijgen van het Islamitisch voortgezet onderwijs, kijk dan hieronder.

Op de hoogte blijven?
Meld u aan!

Play Video

Onze partners