Help ons Medina College te realiseren!

Het islamitisch voorgezet onderwijs heeft uw steun hard nodig. U kunt als ouder een ouderverklaring geven en daarmee een steentje bijdragen aan de toekomst van onze kinderen.

Alhamdoelillaah:
goed nieuws!

Studenten leren typen

We hebben goed nieuws voor u en uw kinderen. Het islamitisch voortgezet onderwijs vestigt zich met de wil van Allah en met uw hulp in Eindhoven.

IEZO sticht, beheert en faciliteert scholen van klasse voor kinderen van 0 tot 18 jaar, wiens ouders bewust kiezen voor de denominatie van de scholen. Deze ouders en kinderen onderschrijven en respecteren de grondslag en de doelstelling van deze scholen.

Onze scholen bieden  een kansrijke leeromgeving voor alle leerlingen geïnspireerd door onze islamitische grondslag. Met drie basisscholen in de steden Eindhoven, Venlo en Roermond kondigt IEZO hierbij dan ook aan dat de voorbereidingen voor de komst van het Medina College in volle gang zijn. Achter de schermen zijn onze mensen druk bezig om de opening mogelijk te maken.

Het Medina College wil deze omgeving voor u en uw kind bieden. Wij snappen goed, dat het uw wens is dat uw kind weet op te groeien tot een sterke, zelfstandige, gekwalificeerde, bewuste en betrokken moslim of moslima.

Onze opgave is om een islamitische scholengemeenschap te realiseren

Daarvoor hebben we minstens

585

*ouderverklaringen nodig

}

vóór
29 oktober

*Met de verklaring geeft u aan belangstelling te hebben voor het initiatief. De ouderverklaring geldt niet als inschrijving. U kunt per kind in de leeftijd van 10, 11 en 12 jaar ons initiatief steunen.

Onze opleidingen

Het Medina College wil een integratie van wetenschap, technologie, ontwerpvaardigheid, kunst en wiskunde door zijn onderwijsaanbod bevorderen. Daardoor wil het stimuleren dat leerlingen belangrijke vaardigheden ontwikkelen die passen bij de arbeidsmarkt van de 21e eeuw in de Brainport regio.

MAVO
(VMBO TL)

Uw kind kan doorstromen naar onze HAVO. Met dit diploma kan hij/ zij ook in het MBO opleidingen volgen op niveau 4.

HAVO

Onze HAVO bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (HBO). De HAVO duurt 5 jaar.

Wilt u uw kind verzekeren van islamitisch middelbaar onderwijs in Eindhoven?
Steun dan ons initiatief!

Wij snappen goed, dat het uw wens is dat uw kind weet op te groeien tot een sterke, zelfstandige, gekwalificeerde, bewuste en betrokken moslim of moslima. Het Medina College draagt daar graag aan bij door met uw kind op in ieder geval de volgende vijf vlakken te werken:

1. Zingeving is de essentie van het leven
2. Leg de focus op menswaardigheid
3. Alles is met elkaar verbonden
4. Zoek altijd de middenweg
5. Je moet fouten durven maken

Medina College en bewustwording

Bouwstenen van het Medina College

Op het Medina College combineren we de spirituele waarden van de islam met een warme, holistische leeromgeving. Onze toegewijde leraren, zowel islamitische als van andere overtuigingen, maken gebruik van moderne lesmethoden en richten zich op de unieke behoeften van uw kind.

Naast academische prestaties hechten we veel waarde aan persoonlijke groei. We leren uw kind belangrijke levensvaardigheden zoals zelfstandigheid en teamwork, en zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat waarin een goede relatie tussen leerkracht en leerling centraal staat.

Bij ons krijgt uw kind de ruimte om academisch en persoonlijk te groeien, in een omgeving waar ze zich thuis kunnen voelen.

1e klas leerlingen

Wat ouders en kinderen denken over Medina College

Dit kan ook in Eindhoven!

Het islamitisch basisonderwijs bestaat al sinds 1988 in Eindhoven. En nu het voortgezet onderwijs inshaaAllah.

Onze partners